Om ForestLink

ForestLink är en entreprenörswebbplats för skogsentreprenörer som fungerar oberoende av uppdragsgivare och maskintillverkare.

Fördelar med ForestLink

ForestLink strävar efter att leda utvecklingen inom skogsbranschen och ge stöd åt skogsentreprenörens hela verksamhet.


Enkel objekthantering

Uppdragsgivaren skickar objektpaketet till ForestLink. Paketet innehåller all information som behövs för att utföra uppdraget, bl a kartor, traktdirektv och egenuppföljningsfrågor.


Certifieringsmodul

Innehåller allt som krävs för att entreprenören kan uppfylla de krav som ställs. Modulen innehåller bland annat tillbudsrapportering, riskinventering och kontrollronder.


Förbättrad kommunikation

ForestLink förbättrar och förenklar kommunikationen mellan skogsentreprenörer och uppdragsgivare. Båda parter sparar tid och pengar och risken för missförstånd minimeras.

Vilka använder ForestLink?

Systemet används i dagsläget av ca 250 entreprenörer och 500 skogsmaskiner.

ForestLink samarbetar även med ett flertal stora uppdragsgivare inom skogsnäringen. Några av dessa är

Sca
sveaskog
holmen
persson_invest
norrskog
moelven
Norra Skogsägarna
Mellanskog

Kontakta ForestLink

Tveka inte att höra av dig till oss om du har funderingar eller synpunkter.

ForestLink AB

Prästgatan 36
831 31 Östersund, Sverige

Support: 020-10 45 60
Övrigt: 063-663 10 80
info@forestlink.se

Jobba hos oss

Just nu söker vi en supporttekniker.

Jobba hos oss

Logga in


Ange Epostadress och Lösenord för att logga in


Copyright © ForestLink AB 2019.